jdb电子人
 1月員工生日會|踏浪逐光,與你同行

1月員工生日會|踏浪逐光,與你同行

12月員工生日會|煙火向星辰,所願皆成真

12月員工生日會|煙火向星辰,所願皆成真

11月員工生日會 | 時光向前,我們向上

11月員工生日會 | 時光向前,我們向上

10月員工生日會 | 濃情金秋,暖心相伴

10月員工生日會 | 濃情金秋,暖心相伴

 8-9月生日會|秋意濃,情更久

8-9月生日會|秋意濃,情更久

時光最美 你最珍貴丨廣西jdb电子7月員工生日會

時光最美 你最珍貴丨廣西jdb电子7月員工生日會

【最是初夏一抹甜】員工5-6月生日會

【最是初夏一抹甜】員工5-6月生日會

共悅生辰 · 共鑒美好 | 廣西jdb电子4月員工生日會圓滿落幕!

共悅生辰 · 共鑒美好 | 廣西jdb电子4月員工生日會圓滿落幕!

2-3月員工生日會|春暖花開 共同成長

2-3月員工生日會|春暖花開 共同成長

12月員工生日會| 暖冬情濃  歲末同舟

12月員工生日會| 暖冬情濃 歲末同舟